Vi samlas en gång i månaden hemma hos någon medlem eller i någon annan lokal. Visor sjungs ofta på något för kvällen utvalt tema.
Vi samlas en gång i månaden hemma hos någon medlem eller i någon annan lokal. Visor sjungs ofta på något för kvällen utvalt tema.
Då och då anordnar vi öppna vismöten
Då och då anordnar vi öppna vismöten
Med ojämna mellanrum gör vi gemensamma resor till något intressant vismål eller till någon av våra vänföreningar.
Med ojämna mellanrum gör vi gemensamma resor till något intressant vismål eller till någon av våra vänföreningar.
Visans dag i Norden firas varje år med en konsert i anslutning till Evert Taubes födelsedag den 12 mars.
Visans dag i Norden firas varje år med en konsert i anslutning till Evert Taubes födelsedag den 12 mars.
Varje år i juli månad ger vi Uddevallaborna en gratiskonsert oftast utanför Bohusläns museum.
Varje år i juli månad ger vi Uddevallaborna en gratiskonsert oftast utanför Bohusläns museum.