Välkommen till Visans dag i Norden

Taubedagen 2021

Taubedagen 2020

Välkommen till
Visans dag i Norden!

Musikkväll med öppen scen på Fredborgs den 19 oktober 2019

Årets Taubedag ägde rum i Margretegärdeparken den 20 juli 2019.

Visans dag i Norden firades den 12 mars 2019

Musikkväll på Fredborgs den 19 oktober 2018.

Årets Taubedag ägde rum i Margretegärdeparken den 21 juli 2018.

Visans dag i Norden firades den 10 mars 2018

Taubedagen 2017