Årets Taubedag äger rum i Margretegärdeparken
lördagen den 21 juli 2018 kl 13.00.

Bild från förra årets Taubedag.

Visans dag i Norden firades den 10 mars 2018

Taubedagen 2017